VAPZ - Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandige


Fiscaal interessant

✔ Besparing in de hoogste belastingschijf (45% of 50%)
✔ Besparing op de sociale bijdragen (22%)
✔ Perfect te combineren met pensioensparen of IPT op de vennootschap

Hiervoor werken we met de beste maatschappijen. De selectie gebeurt o.b.v. meerdere criteria: 

✔ Vergelijking van de rendementen over de laatste 5 jaar
✔ Kostenstructuur: instapkosten + eventuele jaarlijkse beheerskosten
✔ Stabiliteit en rating van de maatschappij

Meer info? Klik hier